Длъжностна характеристика на Службата по трудова медицина

 

Основни функции и задачи на службата по трудова медицина:

 

І. Службата по трудова медицина трябва да знае, да може и да прави ВСИЧКО, включително:

 1. Да познава цялото световно писано законодателство по здраве и безопасност при работа – от древността до наши дни, включително практиката по неговото прилагане и указанията на съответните органи!
 2. Да знае правилата и обичайната практика на цялата световна трудова дейност – от южния до северния полюс включително!
 3. Да знае всички живи и мъртви езици включително и на още неоткритите племена – говоримо и писмено!
 4. Да знае цялото налично и забравено човешко познание – наука, технологии и прочие!
 5. Да знае всичко за всички и всичко!
 6. Да може да прави всичко!
 7. Да може да прави всичко дори сама, и без машини, инструменти, оборудване, сечива и прочие подобни!
 8. Да може дори да води всякаква политика съгласно законите и стандартите!
 9. Да прави всичко, което знае и може в угода и полза на КЛИЕНТА!
ІІ. Службата по трудова медицина трябва да е медиум и ясновидец:
 1. Да е медиум – за да поддържа връзка с отвъдното с цел получаване на съвети и наставления за да прави всичко по т. І по-добре!
 2. Да е ясновидец – за да отгатне кога и какви промени в законодателството, световната дейност и конюнктурата и изобщо всичко по т. І ще настъпят в следващите 5 години. Да предвиди мислите и желанията на КЛИЕНТА още преди да възникнат и се оформят в неговата /на КЛИЕНТА/ глава!

ІІІ. Службата по трудова медицина трябва да е предана и всеотдайна:

 1. СТМ е предана и вярна единствено и само на КЛИЕНТА!
 2. СТМ помни и никога не забравя, че КЛИЕНТЪТ винаги има право дори, когато няма право!
 3. СТМ е на разположение на КЛИЕНТА – 25 часа в денонощието, 8 дена в седмицата, 418 дена в годината!
 4. Ако фалира службата по трудова медицина предоставя на КЛИЕНТА свой равностоен заместник или дори по–добър!
 5. Честно, в срок и без документ СТМ заплаща на КЛИЕНТА сумата, необходима за оказаната висока чест на Службата по трудова медицина – да упражнява професията си, като същата сума редовно се индексира съобразно инфлацията и прочие!
 6. Службата по трудова медицина трябва да е пожертвователна – при необходимост или дори при намек за необходимост, веднага да предложи на КЛИЕНТА безвъзмездно цялото си лично и общо познание, както и познанието си на роднините си до девето коляно, както и на своите близки и приятели. А ако трябва дори да открадне познание!

ІV. Отговорности на службата по трудова медицина:

 1. Службата по трудова медицина отговаря за всички неуспехи в бизнеса, лоша карма или карък на КЛИЕНТА!
 2. Службата по трудова медицина отговаря за наводнения, вулканични изригвания, земетресения и други подобни!
 3. Службата по трудова медицина отговаря за повишение цените на петрола, спадане цените на акции и изобщо за всички финансови или икономически катастрофи и неблагоприятна конюнктура!
 4. Службата по трудова медицина отговаря по телефона и на повикванията на КЛИЕНТА!
 5. А ако бъде призована от Господ да се представи на Свети Петър, службата по трудова медицина съгласува това обстоятелство първо с КЛИЕНТА!
 6. Службата по трудова медицина НЕ Е отговорна за всички успехи на КЛИЕНТА пред Инспекцията по труда!