Ние сме енергичен, надежден и високо квалифициран екип във фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, здравето и безопасността при работа.

  • Дружеството е създадено през 2001 година в гр. Пловдив.
  • Службата по трудова медицина при “ОМЕГА СТ” ООД е регистрирана през 2001 г. с Удостоверение № 317 на Министерство на здравеопазването. През 2008 год. бе направена пререгистрация с Удостоверение № 217-1.
  • През 2010 г. към „Омега СТ” ООД е създаден Орган за контрол от вид С и е акредитиран от Бъларска служба по акредитация с регистрационен № 320 ОКС.

 

  • „Омега СТ” ООД притежава удостоверение №0050926 от 11.07.2008 г. от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни. Вписани сме в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 0050926

Нашите предимствa:

  • Надеждност, гъвкавост, обективност, икономическа ефективност.
  • Ние приспособяваме нашите услуги към Вашите индивидуални нужди. За нас няма услуга или клиент, които да са прекалено малки или прекалено сложни. Нашата мобилност, гъвкавост и внимание към клиента гарантират безупречно свършена работа. Допълнително предимство е нашата възможност да предложим всички услуги нужни на работодателя за изпълнение на задълженията му по ЗЗБУТ – оценка на риска, контрол на факторите на работна среда, обучения.