Warning: Illegal string offset 'class' in /home/pkostovn/sites/omegastm/wp-content/themes/MyProduct/epanel/custom_functions.php on line 116

Warning: Illegal string offset 'alt' in /home/pkostovn/sites/omegastm/wp-content/themes/MyProduct/epanel/custom_functions.php on line 117

Warning: Illegal string offset 'title' in /home/pkostovn/sites/omegastm/wp-content/themes/MyProduct/epanel/custom_functions.php on line 118

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pkostovn/sites/omegastm/wp-content/themes/MyProduct/epanel/custom_functions.php on line 127

явеявеявеявевяеяве

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКС

Posted by on ян. 14, 2021 in Без категория | 0 comments

ДЕКЛАРАЦИЯЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКСС тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на съответствието и потвърждава важността на безпристрастността и независимостта при...

read more

Процедура за управление на гъвкав обхват

Posted by on ян. 13, 2021 in Без категория | 0 comments

Управление на гъвкав обхват: анализ, разработване и изпълнение на дейностите при гъвкав обхват на акредитация1.ЦЕЛ Процедурата има за цел да осигури доверие в Органа за контрол от вид С при „Омега СТ“ ООД, да внедри и поддържа система за управление, способна да контролира и управлява гъвкав обхват...

read more

Правила за позоваване на акредитацията от ИА БСА

Posted by on ян. 6, 2017 in Без категория | 0 comments

Органа за контрол от вид С /ОК С/ се позовава на акредитация от ИА БСА с текста: Сертификат за акредитация, рег. №ХХХ/дата, валиден до ………. г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 само и единствено когато в протокол от контрол еднозначно и ясно са отразени само дейности...

read more

Процедура за разглеждане и анализ на жалбите и възраженията в Орган за контрол от вид С

Posted by on дек. 21, 2016 in Без категория | 0 comments

ЦЕЛ Настоящата процедура има за цел да създаде правила и ред за еднозначно, справедливо, обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОКС от неговите клиенти и други лица, накратко наречени в тази процедура „Клиенти“, за да се повиши...

read more

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОКС

Posted by on юни 29, 2015 in Без категория | 0 comments

С тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на съответствието и потвърждава важността на безпристрастността и независимостта при извършването на дейностите по контрола, като непрекъснато идентифицира...

read more

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството относно политиката и целите по качество на ОКС

Posted by on юни 12, 2015 in Без категория | 0 comments

Ръководството на ОКС декларира, че разработената и утвърдена в НК политика по качеството е разбрана, приложена и поддържана във всички направления на дейността на ОКС. Системата по качество е документирана съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IЕС 17020:2012. Органът за контрол /ОК/ от вида С при „ОМЕГА СТ”...

read more

от 01.11.2014 г. е в сила нова наредба за микроклимат на работни места

Posted by on ное. 5, 2014 in Без категория | 0 comments

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Раздел I Общи изисквания Чл. 1. С тази наредба се определят: граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно...

read more

Разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОК С от неговите клиенти и други лица.

Posted by on юли 21, 2014 in Без категория | 0 comments

1. ЦЕЛ Настоящата процедура има за цел да създаде общи правила за справедливо, обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОКС от неговите клиенти и други лица, накратко наречени в тази процедура „Клиенти“, за да се повиши качеството на...

read more

Анкетна карта за клиенти на орган за контрол от вид С при „Омега СТ“OOД относно ефикасността на системата за управление

Posted by on апр. 29, 2014 in Без категория | 0 comments

АНКЕТНА КАРТА за информация от обратната връзка с клиентите   1) Успяхте   ли да получите необходимата Ви услуга?  да    не    в момента все още се изпълнява 2) От какъв   тип услуга се нуждаехте?  3) Къде беше предоставена услугата?  в жилището ми в производствена база при приемане на нов обект в...

read more

Процедура по жалби и възражения на ОК С при „Омега СТ“ ООД

Posted by on фев. 25, 2014 in Без категория | 0 comments

Процедура по Жалби и възражения     1. ЦЕЛ Оценката на жалбите и възраженията, дава указания за слабите места в процеса на дейностите на органа за контрол. Отклоненията от качеството, класифицирани като жалби и възражения, трябва да бъдат разпознати, анализирани, документирани и напълно...

read more