ПОКАНА

ЗА

ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 

Предназначено за:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

  Обучението се провежда в офиса на Служба по трудова медицина „Омега СТ” ООД, ДКЦ I-Пловдив” ЕООД, ет. 4, каб.83

стойността на обучението : за клиенти на службата по трудова медицина – 45 лв./без ДДС/

дати на провеждане: 13, 20 и 27.02.2013 г. начален час 09,30 ч.

за контакти : 032/ 650 571, 0887617565, 0898456858