Нова наредба от Комисия за защита на личните данни

За всички администратори на лични данни – излезе нова наредба издадена от Комисията за защита на лични данни : Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид...

Цялата статия