Обучения по ЗБУТ през месец Март 2013 г.

Предназначено за: 1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; 2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 3. лицата, които са...

Цялата статия