Процедура по жалби и възражения на ОК С при „Омега СТ“ ООД

Процедура по Жалби и възражения     1. ЦЕЛ Оценката на жалбите и възраженията, дава указания за слабите места в процеса на дейностите на органа за контрол. Отклоненията от качеството, класифицирани като жалби и...

Цялата статия