ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството относно политиката и целите по качество на ОКС

Ръководството на ОКС декларира, че разработената и утвърдена в НК политика по качеството е разбрана, приложена и поддържана във всички направления на дейността на ОКС. Системата по качество е документирана съгласно...

Цялата статия