Процедура за управление на гъвкав обхват

Управление на гъвкав обхват: анализ, разработване и изпълнение на дейностите при гъвкав обхват на акредитация1.ЦЕЛ Процедурата има за цел да осигури доверие в Органа за контрол от вид С при „Омега СТ“ ООД, да внедри и...

Цялата статия