ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКС

ДЕКЛАРАЦИЯЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКСС тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на...

Цялата статия