Анкетна карта за клиенти на орган за контрол от вид С при „Омега СТ“OOД относно ефикасността на системата за управление

АНКЕТНА КАРТА за информация от обратната връзка с клиентите   1) Успяхте   ли да получите необходимата Ви услуга?  да    не    в момента все още се изпълнява 2) От какъв   тип услуга се нуждаехте?  3) Къде беше...

Цялата статия

Процедура по жалби и възражения на ОК С при „Омега СТ“ ООД

Процедура по Жалби и възражения     1. ЦЕЛ Оценката на жалбите и възраженията, дава указания за слабите места в процеса на дейностите на органа за контрол. Отклоненията от качеството, класифицирани като жалби и...

Цялата статия

Изменение в Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V

Уведомяваме Ви, че в ДВ 49/04.06.2013 г. излезе изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V. Изменението засяга обучението за получаване и поддържане на...

Цялата статия

Изменение в Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V

Уведомяваме Ви, че в ДВ 49/04.06.2013 г. излезе изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V. Изменението засяга обучението за получаване и поддържане на...

Цялата статия

Важно !! Нов телефонен номер!

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ, “ОМЕГА СТ” ООД Ви уведомява, че считано от 23.09.2013 г. имаме нов стационарен телефонен номер, а именно 032 262121 /на Виваком/. Досегашният ни телефонен номер 032 650571 е активен /на М-тел/ и ще бъде...

Цялата статия

Важно !!

promenen telefon

Цялата статия