Ежегодно:

  • Медицински прегледи на работещи лица под 18 години;
  • Преглед при офталмолог на лицата над 40 години работещи с видеодисплей над 4 ч. дневно;
  • Обучение на представителите в Групите и Комитетите по условия на труд в предприятията;
  • Измерване на нивото на шум, когато в предишен контрол той е бил над пределно допустимите норми;
  • Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби;

Веднъж на всеки 3 години:

  • Периодични профилактични медицински прегледи на работещи над 40годишна възраст при липса на друга периодичност;
  • Измерване на микроклимат/температура, скорост на въздуха и влажност/. Провежда се веднъж на всеки 3 години през студен и топъл период на годината;

Веднъж на всеки 5 години:

  • Измерване на импеданс на контура Zs “фаза – защитен проводник”;
  • Измерване на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност;
  • Периодични профилактични медицински прегледи на работещи от 18 до 40 годишна възраст при липса на друга периодичност;