Анкетна карта за клиенти на орган за контрол от вид С при „Омега СТ“OOД относно ефикасността на системата за управление

АНКЕТНА КАРТА за информация от обратната връзка с клиентите   1) Успяхте   ли да получите необходимата Ви услуга?  да    не    в момента все още се изпълнява 2) От какъв   тип услуга се нуждаехте?  3) Къде беше...

Цялата статия