Правила за позоваване на акредитацията от ИА БСА

Органа за контрол от вид С /ОК С/ се позовава на акредитация от ИА БСА с текста: Сертификат за акредитация, рег. №ХХХ/дата, валиден до ………. г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 само и...

Цялата статия