ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКС

ДЕКЛАРАЦИЯЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКСС тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на...

Цялата статия

Процедура за управление на гъвкав обхват

Управление на гъвкав обхват: анализ, разработване и изпълнение на дейностите при гъвкав обхват на акредитация1.ЦЕЛ Процедурата има за цел да осигури доверие в Органа за контрол от вид С при „Омега СТ“ ООД, да внедри и...

Цялата статия