Разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОК С от неговите клиенти и други лица.

1. ЦЕЛ Настоящата процедура има за цел да създаде общи правила за справедливо, обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОКС от неговите клиенти и други лица,...

Цялата статия