Процедура за разглеждане и анализ на жалбите и възраженията в Орган за контрол от вид С

ЦЕЛ Настоящата процедура има за цел да създаде правила и ред за еднозначно, справедливо, обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОКС от неговите клиенти и...

Цялата статия