ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОКС

С тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на съответствието и потвърждава важността на безпристрастността и независимостта при...

Цялата статия